קרן פועלים

מטרת הקרן

סיוע לעסקים בקבלת מימון בתנאים אטרקטיביים, ובלוחות זמנים קצרים.

תהליך אישור מהיר בתוך כ - 14 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

הלוואות עד לסכום של 2 מיליון שח או עד 10% מהמחזור העסקי

תנאי מימון אטרקטיביים במיוחד ובהעמדת עד % 25 ביטחונות בלבד.

תקופה של עד 6 שנים ואפשרות לגרייס לתקופה של עד שנה

הלוואות אלו ניתנות למטרות הבאות:

א. הרחבת עסק קיים.

ב. פיתוח או תפעול שוטף ( הון חוזר).

ג. פירעון הלוואה /אשראי ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.

ד. עסקים בהקמה

 

מסלולי ההלוואות

ההלוואות ניתנות מאחד מארבעת המסלולים הבאים:

א. מסלול הון חוזר - לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

ב. מסלול השקעות - הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

ג. מסלול עסקים בהקמה - מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

להלן הצגת פירוט תנאי ההלוואה:

· סכום ההלוואה המקסימלי

o 500 א' ₪ לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 5 מיליון ₪ בשנה הקודמת (כולל עסקים בהקמה).

o לעסקים בעלי מחזור הכנסות הגבוה מ- 5 מיליון ₪ - עד 10% ממחזור הכנסות העסק בשנה הקודמת או עד 2 מיליון ₪ (הנמוך מביניהם).

· תקופת ההלוואה - תקופת ההלוואה לא תעלה על שש שנים, כולל תקופת גרייס של 12 חודשים.

· ביטחונות - לשם הגנה מחשיפה בהלוואות, רשאי הבנק לקבל מהלווה ביטחונות, מכל סוג של 25% מסך ההלוואה המאושרת.

· עמלות הקצאת אשראי– לא תגבה עמלה על הקצאת האשראי.

· ערבויות - קיימת דרישה לערבות בעלי המניות.

· ריבית – מו״מ מול הבנק

 

מסלולי ההלוואות

ההלוואות ניתנות מאחד מארבעת המסלולים הבאים:

א. מסלול הון חוזר - לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

ב. מסלול השקעות - הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

ג. מסלול עסקים בהקמה - מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

להלן הצגת פירוט תנאי ההלוואה:

· סכום ההלוואה המקסימלי

o 500 א' ₪ לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 5 מיליון ₪ בשנה הקודמת (כולל עסקים בהקמה).

o לעסקים בעלי מחזור הכנסות הגבוה מ- 5 מיליון ₪ - עד 10% ממחזור הכנסות העסק בשנה הקודמת או עד 2 מיליון ₪ (הנמוך מביניהם).

· תקופת ההלוואה - תקופת ההלוואה לא תעלה על שש שנים, כולל תקופת גרייס של 12 חודשים.

· ביטחונות - לשם הגנה מחשיפה בהלוואות, רשאי הבנק לקבל מהלווה ביטחונות, מכל סוג של 25% מסך ההלוואה המאושרת.

· עמלות הקצאת אשראי– לא תגבה עמלה על הקצאת האשראי.

· ערבויות - קיימת דרישה לערבות בעלי המניות.

· ריבית – מו״מ מול הבנק

 

מסלולי ההלוואות

ההלוואות ניתנות מאחד מארבעת המסלולים הבאים:

א. מסלול הון חוזר - לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

ב. מסלול השקעות - הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

ג. מסלול עסקים בהקמה - מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

להלן הצגת פירוט תנאי ההלוואה:

· סכום ההלוואה המקסימלי

o 500 א' ₪ לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 5 מיליון ₪ בשנה הקודמת (כולל עסקים בהקמה).

o לעסקים בעלי מחזור הכנסות הגבוה מ- 5 מיליון ₪ - עד 10% ממחזור הכנסות העסק בשנה הקודמת או עד 2 מיליון ₪ (הנמוך מביניהם).

· תקופת ההלוואה - תקופת ההלוואה לא תעלה על שש שנים, כולל תקופת גרייס של 12 חודשים.

· ביטחונות - לשם הגנה מחשיפה בהלוואות, רשאי הבנק לקבל מהלווה ביטחונות, מכל סוג של 25% מסך ההלוואה המאושרת.

· עמלות הקצאת אשראי– לא תגבה עמלה על הקצאת האשראי.

· ערבויות - קיימת דרישה לערבות בעלי המניות.

· ריבית – מו״מ מול הבנק

דילוג לתוכן